گوناگون

آلودگى هوا و اثرات احتمالى آن بر سلامتى

آلودگى هوا و اثرات احتمالى آن بر سلامتى

آلودگى هوا چیست؟

آلودگى هوا به معناى مخلوط شدن هوا با گازها، قطرات و ذراتى است که کیفیت هوا را کاهش مى دهند.

در شهرها ماشین ها، اتوبوس ها و هواپیماها و نیز صنایع و ساختمان سازى ممکن است باعث آلودگى هوا شوند. در خارج شهرها غبار حاصل از شخم زدن زمین ها به وسیله تراکتورها، ماشین ها و کامیون هایى که در جاده هاى شنى یا خاکى مى رانند، ریزش کوه و دود حاصل از آتش سوزى بیشه ها و مزارع باعث آلودگى هوا مى شود.

اگر مجبورید از خانه خارج شوید، کارهاى خود را صبح زود انجام دهید یا آنها را به پس از غروب آفتاب موکول کنید.

یک عامل مهم دیگر آلودگى هوا در اغلب شهرهاى بزرگ گاز ازن در سطح زمین است. ازن در سطح زمین هنگامى تشکیل مى شود که گازهاى آلاینده حاصل از اتومبیل ها و سایر وسائلى که سوخت مصرف مى کنند با نور خورشید واکنش مى کنند؛ در نتیجه گاز ازنى به وجود مى آید که براى انسان سمى است. این گاز ازن در شرایط ساکن بودن هوا، درخشندگى نور خورشید و آب و هواى گرم بیشتر به وجود مى آید. این ازن در سطح زمین را نباید با ازن «خوب» که کیلومترها بالاتر در قسمت فوقانى جو زمین قرار دارد و اشعه ماوراء بنفش مضر خورشید را جذب مى کند اشتباه گرفت. اگزوز اتومبیل ها در شهرها آلاینده هاى متعددى را از خود خارج مى کند؛ از جمله:

مونواکسید کربن، دى اکسید نیتروژن، دى اکسید گوگرد، ذرات معلق از جمله ذرات کوچکتر ۱۰میکرومتر، بنزن، فرمالوئید، هیدروکربن هاى چندحلقه اى.

 

iconبرای دانلود کلیک کنید

icon برچسب ها: , , , , , , ,
  • نوشته: admin
  • تاریخ: ۱۴ فروردین ۱۳۹۰
  • دیدگاه‌ها خاموش