گوناگون

 رتبه بندی اقتصادی- استراتژیکی مواد معدنی معادن در حال بهره برداری ایران، با استفاده از روش رتبه بندی تاکسونومی به منظور توسعه سرمایه گذاری

نوشته شده توسط همکلاسی
  

style="direction: rtl; background-color: rgb(206, 223, 242); width: 450px; " frame="1"
cellspacing="3" >
عنوان مقاله  رتبه بندی اقتصادی- استراتژیکی مواد معدنی معادن در حال بهره برداری ایران، با استفاده از روش رتبه بندی تاکسونومی به منظور توسعه سرمایه گذاری

dir="ltr"> نشریه

علوم زمین تابستان ۱۳۸۴

dir="ltr"> نویسنده

 بصیری محمدحسین,نبییان جوردی فاطمه سادات

dir="ltr"> حجم
فایل

۴۶۹
کیلو بایت

dir="ltr"> دریافت مقاله

title=" رتبه بندی اقتصادی- استراتژیکی مواد معدنی معادن در حال بهره برداری ایران، با استفاده از روش رتبه بندی تاکسونومی به منظور توسعه سرمایه گذاری">
alt="دریافت مقاله"
src="http://hamkelasy.com/components/com_hamticle/templates/pdf_icon_small.gif"/>

کلمات کلیدی :

 معادن در حال بهره برداری، بازار بین المللی، رتبه بندی اقتصادی- راهبردی، روش تاکسونومی عددی

 

iconبرای دانلود کلیک کنید

icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۹ بهمن ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش
 •  کاربردی از قضیه رزنتال-دور روی فضاهای باناخ سری های توانی صوری

  نوشته شده توسط همکلاسی
    

  style="direction: rtl; background-color: rgb(206, 223, 242); width: 450px; " frame="1"
  cellspacing="3" >
  عنوان مقاله  کاربردی از قضیه رزنتال-دور روی فضاهای باناخ سری های توانی صوری

  dir="ltr"> نشریه

  علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی) پاییز ۱۳۸۰

  dir="ltr"> نویسنده

   یوسفی بهمن،جاهدی خدیجه

  dir="ltr"> حجم
  فایل

  ۱۷۸
  کیلو بایت

  dir="ltr"> دریافت مقاله

  title=" کاربردی از قضیه رزنتال-دور روی فضاهای باناخ سری های توانی صوری">
  alt="دریافت مقاله"
  src="http://hamkelasy.com/components/com_hamticle/templates/pdf_icon_small.gif"/>

  کلمات کلیدی :

   قضیه رزنتال-دور، فضای باناخ، سری های توانی صوری

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۹ بهمن ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش
 •  مبانی فلسفی زیبایی شناسی طراحی محیط و منظر ایرانی

  نوشته شده توسط همکلاسی
    

  style="direction: rtl; background-color: rgb(206, 223, 242); width: 450px; " frame="1"
  cellspacing="3" >
  عنوان مقاله  مبانی فلسفی زیبایی شناسی طراحی محیط و منظر ایرانی

  dir="ltr"> نشریه

  محیط شناسی بهار ۱۳۸۲

  dir="ltr"> نویسنده

   حجازی اسمعیل

  dir="ltr"> حجم
  فایل

  ۶۹۴
  کیلو بایت

  dir="ltr"> دریافت مقاله

  title=" مبانی فلسفی زیبایی شناسی طراحی محیط و منظر ایرانی">
  alt="دریافت مقاله"
  src="http://hamkelasy.com/components/com_hamticle/templates/pdf_icon_small.gif"/>

  کلمات کلیدی :

   محیط، منظر، طراحی محیط، طراحی منظر، زیباشناسی، زیبایی، فرهنگ، هنر، جهانبینی

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۴ بهمن ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش
 •  جمع آوری و شناسایی گونه های جنس Gammarus در رودخانه زاینده رود

  نوشته شده توسط همکلاسی
    

  style="direction: rtl; background-color: rgb(206, 223, 242); width: 450px; " frame="1"
  cellspacing="3" >
  عنوان مقاله  جمع آوری و شناسایی گونه های جنس Gammarus در رودخانه زاینده رود

  dir="ltr"> نشریه

  مجله زیست شناسی ایران پاییز ۱۳۸۴

  dir="ltr"> نویسنده

   ابراهیم نژاد محمد،حسینی لاله،ساری علیرضا

  dir="ltr"> حجم
  فایل

  ۹۹۸
  کیلو بایت

  dir="ltr"> دریافت مقاله

  title=" جمع آوری و شناسایی گونه های جنس Gammarus در رودخانه زاینده رود">
  alt="دریافت مقاله"
  src="http://hamkelasy.com/components/com_hamticle/templates/pdf_icon_small.gif"/>

  کلمات کلیدی :

   دوجورپایان، گاماروس، رودخانه زاینده رود

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۲ بهمن ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش
 •  محاسبه گشتاور وارد بر تیغه نازک بلور مایع نماتیک در میدان مغناطیسی قوی

  نوشته شده توسط همکلاسی
    

  style="direction: rtl; background-color: rgb(206, 223, 242); width: 450px; " frame="1"
  cellspacing="3" >
  عنوان مقاله  محاسبه گشتاور وارد بر تیغه نازک بلور مایع نماتیک در میدان مغناطیسی قوی

  dir="ltr"> نشریه

  پژوهش فیزیک ایران تابستان ۱۳۸۳

  dir="ltr"> نویسنده

   شاه زمانیان محمدعلی,غفاری مجید

  dir="ltr"> حجم
  فایل

  ۲۶۷
  کیلو بایت

  dir="ltr"> دریافت مقاله

  title=" محاسبه گشتاور وارد بر تیغه نازک بلور مایع نماتیک در میدان مغناطیسی قوی">
  alt="دریافت مقاله"
  src="http://hamkelasy.com/components/com_hamticle/templates/pdf_icon_small.gif"/>

  کلمات کلیدی :

   بلور مایع نماتیک، گذار فاز، شرط مرزی سطحی، خواص مادی و مغناطیسی

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۲ بهمن ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش
 •  بررسی تراکم بوته بر خصوصیات کیفی گندم .Triticum aestivum L رقم کوهدشت در شرایط دیم گنبد

  نوشته شده توسط همکلاسی
    

  style="direction: rtl; background-color: rgb(206, 223, 242); width: 450px; " frame="1"
  cellspacing="3" >
  عنوان مقاله  بررسی تراکم بوته بر خصوصیات کیفی گندم .Triticum aestivum L رقم کوهدشت در شرایط دیم گنبد

  dir="ltr"> نشریه

  مجله زیست شناسی ایران بهار ۱۳۸۴

  dir="ltr"> نویسنده

   مسعودی فر امید,محمدخانی علی‌

  dir="ltr"> حجم
  فایل

  ۱۳۱
  کیلو بایت

  dir="ltr"> دریافت مقاله

  title=" بررسی تراکم بوته بر خصوصیات کیفی گندم .Triticum aestivum L رقم کوهدشت در شرایط دیم گنبد">
  alt="دریافت مقاله"
  src="http://hamkelasy.com/components/com_hamticle/templates/pdf_icon_small.gif"/>

  کلمات کلیدی :

   گرامینه، گندم، خصوصیات کیفی، آرایش گیاه، تراکم

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش
 •  مطالعه بر هم کنش آنزیم آلفا آمیلاز از منشای B.subtilis و سدیم دودسیل سولفات

  نوشته شده توسط همکلاسی
    

  style="direction: rtl; background-color: rgb(206, 223, 242); width: 450px; " frame="1"
  cellspacing="3" >
  عنوان مقاله  مطالعه بر هم کنش آنزیم آلفا آمیلاز از منشای B.subtilis و سدیم دودسیل سولفات

  dir="ltr"> نشریه

  مجله علوم دانشگاه شهید چمران تابستان ۱۳۸۵

  dir="ltr"> نویسنده

   شارقی بهزاد

  dir="ltr"> حجم
  فایل

  ۵۸۰
  کیلو بایت

  dir="ltr"> دریافت مقاله

  title=" مطالعه بر هم کنش آنزیم آلفا آمیلاز از منشای B.subtilis و سدیم دودسیل سولفات">
  alt="دریافت مقاله"
  src="http://hamkelasy.com/components/com_hamticle/templates/pdf_icon_small.gif"/>

  کلمات کلیدی :

   آلفا آمیلاز، پایداری، ترمودینامیک، سینتیک

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش
 •  تعیین زمان دو تا شدن (Doubling time) و رسم منحنی رشد دو گونه Nostoc muscorum و Nostoc ellipsosporum با استفاده از تکنیک اندازه گیری کلروفیل در محیط کشت آلن

  نوشته شده توسط همکلاسی
    

  style="direction: rtl; background-color: rgb(206, 223, 242); width: 450px; " frame="1"
  cellspacing="3" >
  عنوان مقاله  تعیین زمان دو تا شدن (Doubling time) و رسم منحنی رشد دو گونه Nostoc muscorum و Nostoc ellipsosporum با استفاده از تکنیک اندازه گیری کلروفیل در محیط کشت آلن

  dir="ltr"> نشریه

  مجله زیست شناسی ایران پاییز ۱۳۸۵

  dir="ltr"> نویسنده

   نوروزی بهاره,احمدی مقدم علی

  dir="ltr"> حجم
  فایل

  ۱۳۴
  کیلو بایت

  dir="ltr"> دریافت مقاله

  title=" تعیین زمان دو تا شدن (Doubling time) و رسم منحنی رشد دو گونه Nostoc muscorum و Nostoc ellipsosporum با استفاده از تکنیک اندازه گیری کلروفیل در محیط کشت آلن">
  alt="دریافت مقاله"
  src="http://hamkelasy.com/components/com_hamticle/templates/pdf_icon_small.gif"/>

  کلمات کلیدی :

   منحنی رشد، زمان دو تا شدن، Nostoc moscorum، محیط کشت آلن، Nostoc ellipsosporum

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۷ دی ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش
 •  مدل تعیین شایستگی مراتع برای چرای گوسفند با استفاده از GIS مطالعه موردی منطقه طالقان

  نوشته شده توسط همکلاسی
    

  style="direction: rtl; background-color: rgb(206, 223, 242); width: 450px; " frame="1"
  cellspacing="3" >
  عنوان مقاله  مدل تعیین شایستگی مراتع برای چرای گوسفند با استفاده از GIS مطالعه موردی منطقه طالقان

  dir="ltr"> نشریه

  محیط شناسی بهار ۱۳۸۴

  dir="ltr"> نویسنده

   ارزانی حسین،یوسفی شهرام،جعفری محمد،فرح پور مهدی

  dir="ltr"> حجم
  فایل

  ۷۹۲
  کیلو بایت

  dir="ltr"> دریافت مقاله

  title=" مدل تعیین شایستگی مراتع برای چرای گوسفند با استفاده از GIS مطالعه موردی منطقه طالقان">
  alt="دریافت مقاله"
  src="http://hamkelasy.com/components/com_hamticle/templates/pdf_icon_small.gif"/>

  کلمات کلیدی :

   شایستگی مرتع، تولید علوفه، منابع آب، حساسیت به فرسایش، چرای گوسفند و سیستم های اطلاعات جغرافیایی

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۵ دی ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش
 •  معرفی ۶ گونه جدید قارچ میکوریز وسیکولار آرباسکولار (VAM) از خراسان(مشهد)

  نوشته شده توسط همکلاسی
    

  style="direction: rtl; background-color: rgb(206, 223, 242); width: 450px; " frame="1"
  cellspacing="3" >
  عنوان مقاله  معرفی ۶ گونه جدید قارچ میکوریز وسیکولار آرباسکولار (VAM) از خراسان(مشهد)

  dir="ltr"> نشریه

  نشریه علوم(دانشگاه تربیت معلم) تابستان ۱۳۸۰

  dir="ltr"> نویسنده

   بلالی علی آبادی مهناز,کیان مهر هرمزدیار,مهرآوران حمید

  dir="ltr"> حجم
  فایل

  ۳۸۴
  کیلو بایت

  dir="ltr"> دریافت مقاله

  title=" معرفی ۶ گونه جدید قارچ میکوریز وسیکولار آرباسکولار (VAM) از خراسان(مشهد)">
  alt="دریافت مقاله"
  src="http://hamkelasy.com/components/com_hamticle/templates/pdf_icon_small.gif"/>

  کلمات کلیدی :

   قارچ میکوریز وسیکولار، آرباسکولار (VAM)، ریزوسفر، هاگ

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۵ دی ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش