گوناگون

سیمای قرآن به روایت قرآن

سیمای قرآن به روایت قرآن

قرآناشاره:
استاد احمد فغانی شاعرآیینی پرداز کشورمان، در جلسه افتتاحیه چهاردمین دوره مسابقات حفظ و قرائت و تفسیر قرآن که در محل حسینیه ارشاد برگزار گردیده است، با استفاده از آیات کتاب وحی، به گونه ای تحسین برانگیز به معرفی قرآن پرداخته که از نظر و محضرتان می گذرد:
 

من کلام درنشان ایزدم

من فروغ جاودان سرمدم

عروة الوثقی (۱) و برهان (۲) و بشیر (۳)

 ذکر حق (۴) و رحمت (۵) و روح (۶) و نذیر

مخزن الاسرار آیات حقم

من بلاغم (۷) رهنمای مطلقم

هست گفتارم همه فصل الخطاب

زنده گردانم بشر را همچو آب (۸)

حکمت (۹) و مجموعه روشنگری (۱۰)

عدل (۱۱) و بشری (۱۲) قول از نقصان بری (۱۳)

گوهر اندیشه را بخشم کمال

نور (۱۴) و علم (۱۵) و حکمت من بی‏زوال

من شفای دردهای سینه‏ام (۱۶)

پاک (۱۷) و صافی همچنان آئینه‏ام

گنجهای معرفت در من نهان

آفتاب معدلت در من عیان

می‏کنم تثبیت قلب مصطفی (۱۸)

تا کند تبیین آیات خدا (۱۹)

معجز جاوید پیغمبر منم

کشتی توحید را لنگر منم

من صراط مستقیم (۲۰) و قول (۲۱) رب

قیم (۲۲) و حبل الله (۲۳) ، بشری (۲۴) ، عجب

(۲۵) خصم باطل، خصم اهریمن منم

کهف دینم، کشتی ایمن منم

و ایمان (۲۷) و مبارک (۲۸) ، نعمتم (۲۹)

وحی (۳۰) و تبیان (۳۱) هادی این امتم (۳۲)

متقین را من هدایت می‏کنم (۳۳)

مؤمنین را من حمایت می‏کنم

چون کنی در من تدبر بیشتر (۳۴)

می‏زنی بر قلب جهلت نیشتر

می‏کنم آسان تمام مشکلات

حل کنم یکسر تمام معضلات

گر شوم نازل به کوه استوار

می‏شود از خوف و خشیت چون غبار (۳۵)

بسته‏ام من راه بر تردید و ریب (۳۶)

قول حقم نیست در من هیچ عیب

گشته‏ام نازل که انسان شرور

آورم بیرون ز ظلمت‏سوی نور (۳۷)

گر که خواهی پیش یزدان منزلت

باز کن با ذکر حق، قفل دلت (۳۸)

گر کنی پیراهن قرآن به تن

آورم بیرون شما را از فتن

در هجوم فتنه‏های غرب و شرق

رو به من آرید مردم (۳۹) همچو برق

می‏کنم حق را ز باطل من جدا (۴۰)

می‏کنم تصدیق جمله انبیاء (۴۱)

گر که می‏جوئی تو راه خود ز چاه

پیروی از غیر من باشد گناه (۴۲)

گر که می‏خواهی به جنت تو مقام

ساز قرآن را برای خود امام (۴۳)

گر بیندازی تو من را پشت‏سر

جایگاهت هست در قعر سقر (۴۴)

ظاهر من هست زیبا و انیق (۴۵)

باطن من هست‏بس ژرف و عمیق (۴۶)

عالمان از من نمی‏گردند سیر (۴۷)

ظالمان در پنجه من چون اسیر

می‏نگردم کهنه از تکرار من (۴۸)

می‏نگردم خسته از تذکار من

هر که دعوت کرد به ذکر حکیم

کرده دعوت بر صراط مستقیم (۴۹)

نور قرآن کی فروکش می‏کند

نور حق دائم فروزش می‏کند (۵۰)

گر تمام انس و جن و دشمنان

جمع گردند از پی اطفای آن

می‏کند کامل خداوند از درون

نور خود را «لوکره الکافرون‏» (۵۱)

حضرت حق وحی خود را حافظ است (۵۲)

هزل (۵۳) و باطل را ز قرآن رافض است (۵۴)

معدن ایمان (۵۵) و دریاهای علم (۵۶)

مخزن عرفان و وادیهای حلم

پایه‏های استوار دین حق (۵۷)

چشمه زاینده (۵۸) آئین حق

رایت دین، بحر ناپیدا کران (۵۹)

ناصح بی غل و غش (۶۰) مهتران

ثقل اکبر (۶۱) ، صیقل زنگار دل (۶۲)

قول برتر، دیده بیدار دل

اهل دل را مونس شبها منم

عارفان را زینت لبها منم

چنگ زن محکم تو بر حبل‏المتین (۶۳)

تا نگردی منحرف از راه دین

ثقل اصغر عترت پیغمبر است

اعتبارش همچو ثقل اکبر است

انفکاک این دو میزان کمال

هست تا هنگامه محشر محال (۶۴)

ای «فغانی‏» در هجوم فتنه‏ها

تو نکن قرآن و عترت را رها

هست تاکید رسول ممتحن

«حلیة القرآن الصوت الحسن (۶۵) »

گر که می‏خواهی تو قلب صیقلی

«فاقرء القرآن بالصوت الجلی‏»

 
پی‏نوشتها:
۱- فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، بقره‏۲۵۶٫
۲- قد جاءکم برهان من ربکم، نساء ۱۷۴٫
۳- بشیرا و نذیرا، فصلت ۴٫
۴- وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، نحل ۴۴٫
۵- فقد جاءکم بینة من ربکم و هدی و رحمة، انعام‏۱۵۷٫
۶- و کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا، شوری ۵۲٫
۷- هذا بلاغ للناس، ابراهیم ۵۲٫
۸- وجعلنا من الماء کل شی‏ء حی، انبیاء ۳۰، همانگونه که آب مایه حیات بشر است، قرآن نیز دل بشر را زنده می‏گرداند.
۹- حکمة بالغة فما تغنی النذر، قمر ۵٫
۱۰- و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی‏ء، نحل‏۸۹٫
۱۱- و تمت کلمة ربک صدقا و عدلا، انعام ۱۱۵٫
۱۲- هدی و بشری للمؤمنین، بقره‏۹۷٫
۱۳- الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب و لم یجعل له عوجا، کهف ۱٫
۱۴- فامنوا بالله و رسوله و النور الذی انزلنا.
۱۵- لئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءک من العلم، بقره ۱۴۵، والراسخون فی العلم یقولون آمنا، آل عمران(ع).
۱۶- و شفاء لما فی الصدور، یونس(ع)۵٫
۱۷- فی صحف مکرمة مرفوعة مطهرة، عبس‏۱۴٫
۱۸- کذلک لنثبت‏به فؤادک، فرقان ۳۲٫
۱۹- لتبین للناس ما نزل الیهم، نحل ۴۴٫
۲۰- ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، انعام‏۱۵۳، اهدنا الصراط المستقیم، حمد ۵٫
۲۱- الذین یستمعون القول ویتبعون احسنة، زمر ۱۸٫
۲۲- قیما لینذر باسا شدیدا، کهف ۲٫
۲۳- واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا، آل عمران‏۱۰۳٫
۲۴- هدی و رحمة و بشری للمسلمین، نحل‏۸۹٫
۲۵- قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قولا عجبا، جن ۱٫
۲۶- ذلک امرالله انزله الیکم، طلاق ۵٫
۲۷- ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، آل عمران‏۱۹۳٫
۲۸- و هذا کتاب انزلناه مبارک، انعام ۹۲٫
۲۹- و اما بنعمة ربک فحدث، ضحی ۵٫
۳۰- قل انما انذرکم بالوحی، انبیاء ۴۵٫
۳۱- و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی‏ء، نحل‏۸۹٫ ونیز: القرآن هدی من الضلالة وتبیان من العمی عن رسول‏الله، اصول کافی، ج‏۴، ص‏۴۲۰٫
۳۲- هدی للناس، بقره ۱۸۵٫
۳۳- هدی للمتقین، بقره ۲٫
۳۴- کتاب انزلناه الیک لیدبروا آیاته، صاد۲۹٫
۳۵- لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرایته خاشعا متصدعا من خشیة الله، حشر ۲۱٫
۳۶- ذلک الکتاب لا ریب فیه، بقره ۲٫
۳۷- کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ابراهیم‏۱٫
۳۸- افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، محمد ۲۴٫
۳۹- اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن عن رسول‏الله، اصول کافی، ج‏۴، ص‏۳۳۹ کتاب فضل القرآن.
۴۰- تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، فرقان ۱٫
۴۱- لکن تصدیق الذی بین یدیه، یونس(ع)۳٫
۴۲- من ابتغی الهدی بغیره اضله الله، عن رسول الله، مجمع البیان، ج‏۱، ص‏۱۶٫
۴۳- من جعله امامه قاده الی الجنة، عن رسول الله، اصول کافی، ج‏۴، کتاب فضل القرآن.
۴۴- من جعله خلفه ساقه الی النار، عن رسول الله، اصول کافی، ج‏۴، کتاب فضل القرآن.
۴۵- ظاهره انیق، عن رسول الله، همان.
۴۶- باطنه عمیق، عن رسول الله، همان.
۴۷- لاتشبع منه العلماء، عن رسول الله، صحیح ترمذی، ج‏۱۱، ص‏۳۱، و نیز سنن دارمی، ج‏۲، ص‏۴۳۵٫
۴۸- ولا یخلق عن کثرة التکرار، عن رسول الله، سر البیان، ص‏۱۳۶٫
۴۹- من دعا الیه دعا الی صراط المستقیم، عن رسول الله، سر البیان، ص‏۱۳۶٫
۵۰- ثم انزل علیه الکتاب نورا لا تطفا مصابیحه عن علی(ع)، نهج البلاغه، خ‏۱۹۸٫
۵۱- یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون، صف ۸٫
۵۲- انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، حجر۹٫
۵۳- انه لقول فصل و ما هو بالهزل، طارق ۱۴٫
۵۴- ولا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید، فصلت ۴۲٫
۵۵- فهو معدن الایمان، عن علی(ع)، خ‏۱۹۸٫
۵۶- وینابیع العلم و بحوره، عن علی(ع)، خ‏۱۹۸٫
۵۷- واساسا فی الاسلام وبنیانه، نهج‏البلاغه، خ‏۱۹۸٫
۵۸- ومنا هل یغیضها الواردون، عن علی(ع). خ‏۱۹۸٫
۵۹- وبحرا لایدرک قعره، عن علی(ع)، خ‏۱۹۸٫
۶۰- واعلموا ان هذا القرآن هو الناصح الذی لایغش، عن علی(ع)، نهج‏البلاغه، خ‏۱۷۶٫
۶۱- انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی.
۶۲- ان هذه القلوب تصدا کما یصدا الحدید و جلاء تلاوة القرآن، عن رسول‏الله، نهج الفصاحه.
۶۳- واعتصموا بحبل الله جمیعا، آل عمران‏۱۰۳٫
۶۴- وانهما لن‏یفترقا حتی یردا علی الحوض، عن رسول الله، اصول‏کافی.
۶۵- عن رسول‏الله.

فراوری: شکوری _ گروه دین و اندیشه
 

سیمای قرآن به روایت قرآن

مطالب مرتبط با سیمای قرآن به روایت قرآن


 

پسورد فایل:

لینک دانلود -

icon برچسب ها: , ,
  • نوشته: admin
  • تاریخ: ۸ دی ۱۳۹۰
  • دیدگاه‌ها خاموش
  • قسمت نظرات برای این مطلب غیر فعال شده است.