گوناگون

عاشورا یک ایست بزرگ

حماسه همواره حسین علیه السلام

خردمندی های شیعی- روایت “قیام جاودانه” از زبان علامه محمد رضا حکیمی

عاشورا          قسمت اول                        قسمت سوم
 
         قسمت دوم                       قسمت چهارم
                              قسمت پنجم

 

قسمت ششم – عاشورا، یک ایست بزرگ

از سر درد و دریغ مى گویم ، افسوس که شیعه بیشتر بر مصائب عاشورا گریست ، و کمتر در مسائل عاشورا اندیشید. شیعه عاشورا را نگاه داشت لیکن درست نشناساند. آفرین بر او که نگاه داشت ، و دریغا از او که نشناساند. و حتى فرزندان ائمه (ع ) و جوانان مومن و غیور شیعه ، چه بسیار – در طول تاریخ تا هم امروز – که پرتوى از عاشورا را در سرزمینها تکرار کردند،
 در روزهایى عظیم و خدایى ، روزهایى که خون گرم جوانان عرصه ها را رنگین کرد، و تلالو آفتابها را لاله وار ساخت ، و حضور لاله ها را جشن گرفت ، و دلها داغدار گشت و سرها پر شور، و پیکرها زیر سنگ حادثه مجروح ، و گونه ها با خون افشان دلها خونین سرخ ، و فضاى شهرها و روستاها خونفشان وبیدار، و جنازه هاى خونین بر سر دستها در حال پرواز، و زمان غرق در هیبت حادثه ، و زمین در زیر گامها لرزان و مرعوب ، و گورستانها آماده پذیرایى خورشید باوران ، و مادران در انتظار نوزادانى تداوم سلاله هاى پاک ، و پدران شادمان که پاره اى از پیکرشان در ماهیت تاریخ ادغام گشته ، و قله ها خاضع در برابر چکادهاى صبر و پایدارى ، و چشم ها خیره به امواج توفنده شهرها و آبادیها، و تاریخ سرخوش از سر شارى ذات لحظه ، و حیات سر مست از بشکوهى مضمون ، و روزهاى سرگرم شمارش نفسهاى آفتاب ، و آزادگى نماز گزار در معبد توحید، و حماسه معتکف در ساحل ایمان ، و فرشتگان مجذوب والاییهاى انسان ، و دلها – پاسدارى شرف و ناموس و خاک را – پرستنده ایثار…آرى ، همه معیارهاى الهى ، و معالم ربانى ، و تجلیهاى قرآنى ، و ارزشهاى انسانى ، و انفجارهاى وجدانى در سایه “قیام حسینى ” پناه جست ، و همه ضد معیارها و ضد ارزشها و ضد وجدانها در دربار یزید و سپاه شام و کوفه … و زندگیها دوگونه گشت : حسینى و یزیدى ، هر چه عدالت است حسینى است و هر چه دور از عدالت ، یزیدى . و رکن مهم عدالت ، عدالت معیشتى و اقتصادى است ، تا انسانها به تمایزهاى قارونى مبتلا نگردند، و سقوط نکنند، توانگر از طغیان ، و محروم از حرمان …
هر قطره اى از اقیانوس عاشورا، یک شعور ناب قوى ، و یک محتوى ژرف غنى ، و یک مکتب آموزنده انسانى ، و یک ترتیل خونبار آیات قرآنى ، و یک سجده مترنم نورانى ، و یک سیال حیات آفرین اخلاقى ، و یک حماسه پویا در صیرورتهاى بلند – آهنگ بشرى است .
عاشورا، مشرق انوار “توحید” و “عدل “است ، و توحید و عدل خورشید و روشنگر ارواحند. جهان همواره به دو خورشید نیاز دارد: خورشید روشنگر اجسام ، و خورشید روشنگر ارواح ، خورشید تن و خورشید جان . اگر تنها فضاى تن روشن باشد و فضاى جان تیره و تار… همین است که مى نگرید… ظلم و ستم ، تفاوت و تبعیض ، فساد و فحشا، قتل و کشتار… و عاشورا وجدان بیدار بشریت است در اعماق غفلت قرنها و عصرها… عاشورا یک “ایست بزرگ ” است :
در برابر سیل بنیانکن جاهلیت . یزید از همه ظلم تاریخ حمایت کرد، و حسین (ع ) از همه عدل تاریخ .
یزید مظهر همه ضد ارزشها بود، و حسین (ع ) مظهر همه ارزشها. و در یک کارزار عجیب ، پرچمدار بزرگ ارزشها با خون خود و فرزندان و برادران و یاران خود، همه ضد ارزشها را محکوم کرد.
امضاى سرخ عاشورا بر طومار حیات قرآن ثبت گشت ،
 و جاهلیت از نو جان گرفته را نابود ساخت ،
و نگذاشت سفارش ابوسفیان تحقق یابد و تداوم بنى امیه بقاى شعارهاى قرآنى را متزلزل گرداند.
عاشورا آرمان پلید شیطانى بنى امیه را از تحققى کارساز براى آنان بازداشت . عاشورا “بعثت “را زنده کرد.
عاشورا، براى همیشه ، محتواى “غدیر” را در معبر اعصار بشریت بفریاد خواند.
و عاشور یک ((ایست بزرگ )) است ،
– در برابر سیل بنیانکن جاهلیت در عصر تمدن … – در برابر سقوطها و انحطاطها، این الحادها و ضلالتها، این ستمها و بیدادها… – در برابر این بشریت فرو رفته در تباهى ، و این روزگار سراسر سیاهى … – در برابر این مادیات منحط اخلاقى و این غفلت عمیق عاطفى … – در برابر انسانهاى سرگردان و بشریت حیران … – در برابر زندگیهاى بى محتوى و حماسه هاى فراموش گشته … – در برابر پذیرش ذلت و بردگى و وداع با عزت و آزادگى …بالاترین و والاترین همه مظهرها و جلوه گاه ها که ارزشهاى متعالى ، در آنها ظهور و تجلى کرده اند و تجلى خواهند کرد، و انسان را به شناخت آن ارزشها و متعهد بودن نسبت به آنها فرا خوانده اند و فرا خواهند خواند ، این چهار تجلیگاه سترگند در همه اعصار تاریخ انسان ، یعنى :
- “بعثت “، - “غدیر”، - “عاشورا”، - “مهدى “…حاصل بعثت ، قرآن کریم است ؛ و حاصل غدیر، نهج البلاغه ؛ و حاصل عاشورا تداوم حیات قرآن و نهج البلاغه ، و صحیفه سجادیه ، و تعالیم امام باقر (ع ) و امام صادق (علیه السلام )، و معارف قرآنى خالص حضرت امام رضا (علیه السلام )… و دیگر آثار ائمه طاهرین (علیه السلام )؛ و حاصل ظهور مهدى عج ، گسترش عدالت است و در همه جهان ، عدالت آفاقى و انفسى .
و عاشورا، نقطه اتصال “بعثت ” و “غدیر”است به “ظهور مهدى -ع- “، و امام حسین (علیه السلام )، و تجسم سترگ آدم (ع ) است تا خاتم صلى الله علیه و آله ، در تثبیت ارزشهاى الهى ، و تقوم انسانیت انسان ، والهى شدن زمین ، و اوست تکرار کننده نزول قرآن – در صیانتى بزرگ – و اوست مفسر “خطب فاطمیه “، و فریادگر “نهج البلاغه “، و معلم حماسه و آزادى ، و مبشر ظهور مطلق ، و اسوه بزرگ زندگى و آزادگى …

با عاشورا نجوا می کنم

و اکنون را – با بارى بس گران و طاقت سوز، از اندوهان و تجربه ها و چگونگى رویدادها…- دوست دارم با “عاشورا” نجوا کنم ، و در معبر جلیل این حضور عظیم ، سر بر آستان لحظه هاى صیرورتهاى متعالى نه ، و فیضان آیات عدل را در این منشور خونین لمس کنم ، و دردهاى تراکم یافته در استخوان محروم و مظلوم را، و مظلومیت تعالیم مغفول و مکتوم را، با فریاد باز گویم ، و همه بیدادهایى را که بر ستمدیدگان رفته است و مى رود – دوباره – در گوش “عاشورا” زمزمه کنم ، و خون دلى را که بر گونه هاى انسان بى پناه روانست بر لوح عاشورا بنگارم … و لحظه هایى در جاذبه این حضور شگرف انسانیت محو گردم :
عاشورا حضور شگرف انسانیت است ، در هر جا و هر روز… عاشورا مائده بزرگ روح انسان است ، در تداوم اعصار… عاشورا ضربان قلب خورشید است ، در سینه خاک … عاشورا صیرورت روح کلى است ، در تکاپوى پرشکوه تکلیف … عاشورا تجسم اعلاى وجدان بزرگ است ، در دادگاه روزگار… عاشورا ذات متعالى ارزش است ، در مقیاسها، هر مقیاس … عاشورا عظمت سرشارى لحظه هاست ، در فوران بزرگ سپیده … عاشورا حضور نور است ، در سیطره بى امان ظلمت … عاشورا صلابت شجاعت انسان است ، در تجلیگاه ایمان … عاشورا جارى سیال مناجات است ، در محراب حماسه … عاشورا طوفان خون است ، در احرام فریاد… عاشورا تجلى کعبه است ، در میقات خون … عاشورا بلوغ روز است ، در استلام آفتاب … عاشورا شفق خونبار است ، در فجر آگاهى … عاشورا روح توفانگر عدالت است ، در مالبد آفاق … عاشورا بارش خونین لحظه هاست ، بر ارواح خروشان … عاشورا نقش بیدار گذرها و رهگذرهاست ، در کاروان دراز آهنگ زنگیها و عبورها… عاشورا نجواى بزرگ صخره هاست ، در دشتها و هامونها… عاشورا بازخوان تورات و انجیل و زبور است ، در معبد اقدام … عاشورا ترتیل آیات است ، در الواح ابدیت … عاشورا دژنگهبانى تعالیم وحى است ، در آفاق زمانها… عاشورا خون خداست ، جارى در رگهاى تنزیل … عاشورا اعلان ((ان الله یامر بالعدل )) است ، و پشتوانه ((لیقوم الناس بالقسط))… عاشورا حنجره خونین کوه ((حرا)) ست ، در ستیغ ابلاغ … عاشورا درگیرى دوباره محمد(ص ) است ، با جاهلیت بنى امیه و شرک قریش (۹۶) عاشورا تجدید مطلع رجزهاى ((بدر)) است و ((حنین ))… عاشورا خط بطلان است بر موجودیت دوبار ((احزاب )) و ((خیبر))… عاشورا انفجار نماز است در شهادت ، و انفجار شهادت است در نماز… عاشورا راز حب ازلى است ، در افشایى شکوهمند… عاشورا قتلگاه اشباح توحید است ، در مصاف تجسم شرک … عاشورا تبلور شکوهزاد جاودانگى حق است ، در تباهستان نابود باطل … عاشورا نماز شب یازدهم است ، در سکوت خروشان خیمه هاى سوزان … عاشورا هشدار خونین حسینیه هاست ، در معبر اقوام … عاشورا رمز بقاى دین اسلام است و برقرارى آیین حق (حسین منى و انا من حسین ). عاشورا خروش تندر آساى ((عدل )) است ، در کلیت ناچیز کاخ دمشق ، و سپس کلیت ناچیز همه کاخها و قدرتها… عاشورا نفى همه ستمها و پلیدیها و پستیها و فجورها و ظلمها و حقکشى هاست ، به هر نام و در هر عملکرد… عاشورا فریاد گستر انسانهاى مظلوم است ، در همه تاریخ … عاشورا غمگسار سترگ یتیمان و کاخ نشینان است در هر جاى زمین . عاشورا دست نوازش انسانیت است ، بر سر بى پناهان … عاشورا رواق سرخ حماسه است ، در تاریکستان سیاهى و بیداد… عاشورا قلب تپنده دادخواهان است ، در محکمه بشریت … عاشورا طنین بلند پیروزى است ، در گوش آبادیها… عاشورا عطشى است دریا آفرین ، در اقیانوس حیات … عاشورا شهادتى است تابیده ، بر چکادهاى افراشته پیروزى … عاشورا ((رسالتى )) است بزرگ ، بر دوش ((اسارتى )) رهایى بخش … عاشورا خروش طنین افکن آزادگى است ، در زندگى … عاشورا زنده کننده اسلام است ، و اسلام زنده شده عاشورا… عاشورا بانگ رساى همه انسانهاست ، در همه تاریخ ، از همه حنجره هاى پاک و خدایى … عاشورا آبروى نمازگزاران است و عزت مسلمانان … سرانجام ، عاشورا، رکن کعبه است ، و پایه قبله ، و عماد امت ، و حیات قرآن ، و روح نماز، و بقاى حج ، و صفاى صفا و مروه ، و جان مشعر و منى … و عاشورا، هدیه اسلام است به بشریت و تاریخ …

عاشورا یک ایست بزرگ

مطالب مرتبط با عاشورا یک ایست بزرگ


 

پسورد فایل:

لینک دانلود -

icon برچسب ها: , , ,
  • نوشته: admin
  • تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۰
  • دیدگاه‌ها خاموش
  • قسمت نظرات برای این مطلب غیر فعال شده است.