گوناگون

محققان دانشگاه علوم پزشکی تبریز می گویند استفاده از فلوسیتومتری، نقش مهمی در تشخیص اختلالات لنفوپرولیفراتیو دارد.

نتایج تحقیق انجام شده توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی تبریز نشان می- دهد استفاده از فلوسیتومتری، نقش مهمی در تشخیص اختلالات لنفوپرولیفراتیو دارد.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، محققان تحقیق یاد شده سه پانل به منظور استفاده بهینه از معرف‌ها برای تشخیص و تعیین پیش آگهی بیماران مبتلا به اختلالات لنفوپرولیفراتیو پیشنهاد کرده‌اند.
بر پایه‌نتایج‌تحقیق ،پانل‌های مزبور شامل پانل اول برای همه بیماران جدید مبتلا به‌اختلالات لنفوپرولیفراتیو مزمن سلول‌های ‪ T‬و ‪ ، B‬پانل دوم برای تعیین هویت سلول‌های ‪ NK‬و ‪T‬و پانل سوم جهت تعیین هویت سلول‌های -‪ B‬در اختلالات لنفو پرولیفراتیو هستند.

هدف از این تحقیق علمی پزشکی ، اطلاع از نحوه تظاهر مارکرهای ایمنولوژیک در بیماران بوده که بر اساس آن مطالعات همه‌جانبه و آینده‌نگری روی ‪۵۴‬بیمار انجام شده تا ضمن مقایسه با مطالعات دیگر ،اطلاعات لازم برای طراحی پانل‌های مناسب در تشخیص و پیش‌آگهی بیماران داده شود.
در این تحقیق ، نمونه خون ‪۵۴‬بیمار مبتلا به لوسمی مزمن لنفوسیتی سلول ‪B‬ (‪B-CLL)‬تیپیک و آتیپیک وبیماران مبتلا به لوسمی-لنفوم سلول ‪T‬بالغین (‪(ATLL‬ ،لوسمی پرولنفوسیتیک سلول(‪،(B-PLL‬لنفوم غیرهوچکینی‪B‬در فاز لوسمیک (‪(B-NHL‬ و لوسمی سلول موئی(‪HCL)‬بااستفاده از ‪۲۶‬معرف ضدسلول‌های‪،T،P‬سلول‪NK‬و ضدمارکر های‌اختصاصی با روش ایموفلورسانس مستقیم به‌وسیله فلوسیتومتری چندپارامتری مطالعه شده است.
یافته‌های تحقیق مزبور نشان می‌دهد که به جز ‪ B-CLL(‬ایپیک آتیپیک) ،تظاهر همزمان ‪، CD۵‬ ‪ CD۱۹‬و ‪ CD۲۳‬در بیماران مشاهده نشد.
بنابر یافته‌های این تحقیق،بیماران ‪ B-CLL‬تیپیک مارکرهای سلول ‪ B‬به ویژه ‪ CD۱۹‬و ‪ CD۲۲‬را با شدت کمی نسبت به سایر اختلالات در سطح خود نشان داده ،بر خلاف بعضی منابع،تنها درصد محدودی از بیماران ‪ B-CLL‬تیپیک ‪CD۲۲‬منفی بودند.
مطابق یافته‌های تحقیق یاد شده،اختلاف مهمی در شدت بروز ‪ CD۲۰‬در بیماران مشاهده نشده در هیچ کدام از اختلالات لنفورپرولیفراتیو مزمن سلول ‪ ، B‬مارکر های سلول ‪ T‬به جز ‪ CD۵‬تظاهر نداشته و در همین گروه از بیماران سایر مارکر های مختلف لنفوئیدی با چند استثنا همانند یافته‌های تحقیقات دیگر کشورها بوده است.
اختلالات لنفوپرولیفراتیو مزمن سلول -‪ ، B‬گروه هتروژنی از بیماری‌هاست که بر اساس موفولوژی ، مارکرهای ایمنولوژی و یافته‌های بالینی ، شناسایی می‌شوند.
در این نوع بیماری ، ایمنوفنوتیپ برای افتراق اختلالات سلول ‪ B‬از ‪ T‬و نیز تشخیص لوسمی‌های مزمن نوع ‪ B‬از همدیگر یک روش اساسی محسوب می‌شود.

pezeshk . us

مطالب مرتبط با محققان دانشگاه علوم پزشكي تبريز می گویند استفاده از فلوسيتومتري، نقش مهمي در تشخيص اختلالات لنفوپروليفراتيو دارد.


 

پسورد فایل:

لینک دانلود -

icon برچسب ها: , , ,
  • نوشته: admin
  • تاریخ: ۲ مهر ۱۳۹۰
  • دیدگاه‌ها خاموش
  • قسمت نظرات برای این مطلب غیر فعال شده است.