گوناگون

 بررسی عمق کاشت بذر بر عملکرد دانه سه ژنوتیپ جو در منطقه سردسیر دیم مراغه

نوشته شده توسط همکلاسی
  

style="direction: rtl; background-color: rgb(206, 223, 242); width: 450px; " frame="1"
cellspacing="3" >
style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight:bold; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 204); width:15%">
عنوان مقاله
 بررسی عمق کاشت بذر بر عملکرد دانه سه ژنوتیپ جو در منطقه سردسیر دیم مراغه
style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"
dir="ltr"> style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0);"> نشریه

نهال و بذر شهریور ۱۳۸۶
style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"
dir="ltr"> style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0);">نویسنده

 اسکندری ایرج
style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"
dir="ltr"> style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0);">حجم
فایل

۲۲۵
کیلو بایت
style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"
dir="ltr"> style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0);">دریافت مقاله

title=" بررسی عمق کاشت بذر بر عملکرد دانه سه ژنوتیپ جو در منطقه سردسیر دیم مراغه">
alt="دریافت مقاله"
src="http://hamkelasy.com/components/com_hamticle/templates/pdf_icon_small.gif">

کلمات کلیدی :

 جو، عمق کاشت، دیم، عملکرد دانه


چکیده مقاله :

 این تحقیق به منظور بررسی تاثیر عمق کاشت بر روی عملکرد سه ژنوتیپ جدید جو در قالب طرح کرت های نواری خرد شده (استریپ یلات) در پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به مدت سه سال زراعی (۸۳-۱۳۸۱) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه به مورد اجرا گذاشته شد. عامل عمودی شامل محدوده عمق های کاشت ۴-۶، ۲-۴ و ۶-۸ سانتی متر و عامل افقی شامل ژنوتیپ های جو Yesevi Obruk و ICB-111838 بودند. در طول دوره رشد یادداشت برداری های صفات زراعی انجام شد. نتایج حاصله، عمق کاشت تاثیر معنی داری بر تعداد سنبله بارور در واحد سطح داشت. بیشترین تعداد سنبله از عمق کاشت متوسط (۶-۴ سانتی متر) با میانگین ۲۹۶ سنبله و کمترین آن در کاشت عمیق (۸-۶ سانتی متر) با میانگین ۲۲۹ سنبله به دست آمد. عمق کاشت بر عملکرد دانه تاثیر معنی ‏داری داشت، به طوری که بیشترین میزان عملکرد مربوط به عمق کاشت ۶-۴ سانتی متر با میانگین ۲۷۵۰ کیلوگرم در هکتار و کمترین مقدار مربوط به عمق کاشت ۸-۶ سانتی متر با میانگین ۲۲۴۰ کیلوگرم در هکتار بود. با افزایش عمق کاشت وزن خشک بیوماس کاهش یافت. بیشترین میزان محصول دانه مربوط به ژنوتیپ Yesevi با ۲۷۸۰ کیلوگرم در هکتار بود. ژنوتیپ Yesivi با تولید ۳۰۳ سنبله در مترمربع بیشترین تعداد و ژنوتیپObruk با میانگین ۲۴۳ سنبله در واحد سطح کمترین تعداد سنبله بارور را تولید کردند. در مجموع نتایج این آزمایش نشان داد که با رعایت عمق کاشت مناسب می توان عملکرد جو دیم را در مناطق سردسیر افزایش داد.

hamkelasy . com

مطالب مرتبط با  بررسي عمق کاشت بذر بر عملكرد دانه سه ژنوتيپ جو در منطقه سردسير ديم مراغه


 

پسورد فایل:

لینک دانلود -

icon برچسب ها: , , , ,
  • نوشته: admin
  • تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۰
  • دیدگاه‌ها خاموش
  • قسمت نظرات برای این مطلب غیر فعال شده است.